Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

Cài đặt thẻ nhớ SD CPU M340 mới.


1. cách tháo thẻ nhớ an toàn M340

Cài đặt thẻ nhớ SD CPU M340 mới.

 Tiêu đề
Cài đặt thẻ SD CPU CPU M340 mới

Vấn đề
Cài đặt thẻ SD mới vào

Dòng sản phẩm
M340

Môi trường
Unity Pro, Kiểm soát độ

phân giải của chuyên gia
:
1. Đảm bảo thẻ SD mới ở vị trí Mở khóa.
2. Lắp thẻ SD mới vào khe cắm thẻ nhớ M340 và đèn LED sẽ BẬT.
3. Mở cửa sổ Bảng hoạt hình.
4. Thêm bit hệ thống% S65.
5. Bật nút Sửa đổi.
6. Nhập giá trị 0 cho% S65 và đóng cửa.
7. Khởi động PLC


0 nhận xét:

Đăng nhận xét