Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

PHẦN MỀM LẬP TRÌNH PLC LS MASTER – K XGB SERIES

Phần mềm lập trình PLC LS Master-K và XGB series cung cấp giải pháp phần mềm để lập trình PLC LS hiệu quả, phần mềm hỗ trợ ngôn ngữ lập trình Ladder, STL…thân thiện với người lập trình, dễ dàng tiếp cận và xử lý.
Trình duyệt lập trình, monitor, sửa lỗi dễ dàng vận hành.
Gỡ rối và tự chẩn đoán lỗi: Trigger & force I/O Enable…
phần mềm lập trình plc ls

Phần mềm lập trình PLC LS XG5000

Phần mềm KGLWIN V3.66 dùng để lập trình cho các model như:
  • Master K: K10H, K30H, K50H, K60H, K200H, K500H, K1000H
  • Master K: K10S, K30S, K60S, K120S, K120S€, K200S, K300S, K100S
  • GK series: GK3 GK4 GK5
Phần mềm XG5000 4.03 lập trình các model:
  • XGT: XGK-CPUU, XGK-CPUH, XGK-CPUA ,XGK-CPUS, XGK-CPUE, XGI Series, XGR Series.
  • XGB, XGT Series: XBM, XBC, XEC
Các bạn có thể download phần mềm lập trình PLC LS tại đây:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét