Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2020

BÀI HỌC THƯƠNG THUYẾT: NGƯỜI ĐỜI SẼ CƯ XỬ VỚI BẠN Y NHƯ BẠN CƯ XỬ VỚI HỌ

BÀI HỌC THƯƠNG THUYẾT: NGƯỜI ĐỜI SẼ CƯ XỬ VỚI BẠN Y NHƯ BẠN CƯ XỬ VỚI HỌ.

Có nghĩa nếu bạn nghĩ khi đi thương thuyết mình sẽ giả dạng một gian hùng xảo quyệt nào thì bạn sẽ gặp ngay chính những người nấy trước mặt bạn. Ác giả ác báo. Còn nếu như bạn cứ tới một cuộc đàm phán với tấm lòng giản dị và chân thật, thì cho dù vài ngày đầu bạn có gặp những người gian xảo chăng nữa, chỉ vài hôm sau bạn sẽ thấy tính hiền chất của bạn chế ngự được đối tác. Bạn ạ, tôi xin nhắc lại cho bạn nhớ rõ rằng hợp đồng chỉ có được khi cả hai bên đều ký. Do đó không ai có thể bắt buộc được bạn làm cái gì không đúng với tư duy và lương tâm của bạn, cho dù họ là một trăm người quyền thế. Bạn hãy ôn tồn và bình tĩnh trong tự tại. Bạn hãy thương thuyết theo nhịp độ do bạn định. Bạn hãy tự chủ và chủ động. Vì bạn là một trong hai (hay đa) bên, mà bên kia phải tôn trọng. Vả chăng nếu như bên kia không tôn trọng bạn đúng mức thì bạn phải rút tỉa ngay kết luận là họ không thực sự có ý đẹp lòng ngay.

Đó là một trong những bài học kinh nghiệm cả đời được rút ra từ bậc thầy thương thuyết đã từng đàm phán thành công những cuộc thương thuyết trị giá hàng chục tỷ đô – GS. Phan Văn Trường.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét