Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2020

PLC Mitsubishi

PLC Mitsubishi có khoảng 305 lệnh trong lập trình Ladder và các bạn có thể tham khảo trực tiếp danh sách và cách dùng từng lệnh ở trong sách hướng dẫn lập trình do Mitsubishi cung cấp. 
Để thuận tiện cho quý khách hàng, công ty TNHH Tự động hóa Toàn Cầu đã trích xuất sẵn tập lệnh PLC Mitsubishi ra để gửi tới khách hàng:

Tập lệnh PLC Mitsubishi:
- Tập lệnh PLC Mitsubishi Cơ bản: Download
- Tập lệnh PLC Mitsubishi Đầy đủ: Download

User's Manual
- FX1N FX1S FX2N Manual: Download
- FX3G FX3U FX3S Manual: Download

0 nhận xét:

Đăng nhận xét