Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2020

Thay đổi hay là chết

Nếu cuộc sống của bạn không đi theo hướng bạn muốn, hãy xem những gì bạn đang làm mỗi ngày.

Có thể bạn đang làm những công việc giống mọi người ngoài kia.

Vì vậy, nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống của mình, hãy bắt đầu làm ngược lại với những gì bạn đang làm bây giờ.

Nếu bạn đang xem TV thường xuyên, hãy thay thế nó bằng một cuốn sách.

Nếu bạn thấy mình phàn nàn và đổ lỗi rất nhiều, hãy ngừng lại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét