Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2020

Ứng dụng điều khiển cung cấp sản phẩm

ặt các vật theo lý thuyết vào hộp trên băng tải
Ứng dụng PLC Mitsubishi
Điều khiển cung cấp sản phẩm
hình 1

Bảng khai báo thiết bị

DạngĐịa chỉ thiết bịTên thiết bịSự hoạt dộngX0Điểm bắt đầuON khi Robot ở vị trí xuất phát.
X1Hộp trên băng tải.ON khi hộp ở dưới bộ phận cung cấp cam.
X2Cam đã cung cấp.ON khi cam được phát hiện (dùng cho việc đếm).

Cảm biến.ON khi phát hiện có sản phẩm ở cuối băng chuyền phải.


Y0Lệnh cung cấp.Khi Y0_ON, 1 sản phẩm được cung cấp. Một tiến trình bắt đầu: hộp lớn
Y1Băng tải chạy về phía trước.Khi Y1_ON, băng tải dy chuyển về phía trước.
Y2Lệnh cấp cam.Khi Y1_ON, cam được cung cấp.

Mục đích điều khiển:

Đặt các quả cam theo lý thuyết vào hộp trên băng tải

Những đặc tính điều khiển:

* Điều khiển chung :
- Khi công tắc X24 trên bảng điều khiển đươc chuyển lên ON, băng tải di chuyển về phía trước. Khi X24 trên bảng điều khiển  đươc chuyển sang OFF, băng tải ngừng.
- Khi nút nhấn X20 trên bảng điều khiển được nhấn, lệnh cung cấp Y0 cho robot chuyển sang ON. Lệnh cung cấp Y0 chuyển sang OFF, khi robot dy chuyển khỏi vị trí bắt đầu . Khi lệnh cung cấp Y0 được chuyển sang ON, robot cung cấp hộp.
* Điều khiển máy khoan :
- Khi cảm biến có hộp trên băng tải X1 đặt trong bộ phận cung cấp cam chuyển sang ON, băng tải ngừng.
- Trong hộp được đặt 5 quả cam. Các hộp đặt 5 quả cam được mang đến khay bên phải.
- Cam được cung cấp khi lệnh cấp cam Y2 bật lên ON và số cam cung cấp được đếm khi cảm biến cam đã cung cấp bật lên ON.
Sơ đồ nguyên lý:
hình 2
Chương trình Ladder mẫu
Hình 3

0 nhận xét:

Đăng nhận xét