Thứ Năm, 25 tháng 6, 2020

Bạn chỉ giỏi lên lúc luyện tập thực hành

Này những người anh em, bạn chỉ giỏi lên lúc luyện tập, thực hành, áp dụng chứ không phải giỏi lên lúc học

0 nhận xét:

Đăng nhận xét