Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

Kinh doanh là giải quyết nỗi đau

Kinh doanh là giải quyết nổi đau của khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét