Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020

Người nghèo thì muốn giàu. Còn người giàu thì cam kết giàu.

Người nghèo thì muốn giàu. Còn người giàu thì cam kết giàu.

Người nghèo thì ngồi yên và mơ ước. Người giàu thì hành động đee đạt được ước mở của họ

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét