Thứ Hai, 8 tháng 6, 2020

sức mạnh niềm tin

Niềm tin tạo nên suy nghĩ, từ suy nghĩ dẫn tới hành động, từ hành động sẽ ra kết quả và lại tiếp tục củng cố niềm tin.
Niềm tin nào tạo ra kết quả đó, và két quả nào củng cố niềm tin đó

Niềm tin là yếu tố quan trọng nhất quyết định bạn thành công hay thất bại.
Trong mỗi con người luôn tòn tại sức mạnh vô hình đó là sức mạnh của niềm tin, niềm tin vào chính bản thân mình sẽ mang lại cho bạn những suy nghĩ tích cực , chính vì đó sẽ dẫn bạn thành công hay thất bại.

Mọi người hiểu ra đó chính là niềm tin của mỗi người. Chính niềm tin mãnh liệt vào việc mình đang làm sẽ mang tới sức mạnh mang tới thành công.

Niềm tin cũng có 2 loại đó là:
- Niềm tin hỗ trợ (tích cực) giúp chúng ta đạt tới mục tiêu
- Niềm tin cản trở (tiêu cực) kéo ta lại phía sau giúp ta an toàn.

Bạn hãy cmt xuống mục tiêu của bạn và niềm tin hỗ trợ & niềm tin cản trở để chúng ta học hỏi được từ của nhau.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét