Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020

Tạo được lớn lao

Để tạo ra được sự thay đổi chúng ta không bắt đầu bằng những việc lớn lao, mà hãy bắt đầu bằng những điều nhỏ thôi. 

Đầu tiên ta thấy là những tín hiệu, sự thay đổi được bắt đầu bằng những tín hiệu ta cung cấp ra

Và quan trọng nhất radar phải bắt được tín hiệu, nếu không tín hiệu vẫn không là tín hiệu. 

Thứ 2 nó phải xuất hiện cái mong muốn, cái khát khao, cái tín hiệu đấy nó phải trở thành mong muốn 

Thứ 3 Hành động, bạn phải thực sự làm 1 cách đam mê, nhiệt huyết, làm đi làm lại.

Cuối cùng: phần thưởng xứng đáng cho những kết quả mà bạn đã hành động.

Tín hiệu mong muốn hành động kết quả (sướng, nỗi đau ) thưởng

Sau khi có thưởng nó lại cấp cho tín hiệu khác, làm cho mình thay đổi theo chiều hướng tích cực mới. 

Muốn có tín hiệu tốt phải làm cho nó dễ dàng xảy ra với mình.

SHARE video nếu bạn cảm thấy nó hay nó bổ ích cho bạn nhé!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét