Thứ Tư, 26 tháng 8, 2020

Đầu tiên xác định rõ số tiền mà doanh nghiệp

 Đầu tiên xác định rõ số tiền mà doanh nghiệp muốn đạt, mục tiêu này phải có tính S.M.A.R.T rõ ràng, đo lường bằng con số, có thể đạt được, có tính thực tế, có thời hạn hoàn chỉnh. Và nhân vật trong video đã có đầy đủ những yếu tố đó.

Tiếp theo nhận biết xác định đúng rào cản khiến doanh nghiệp của anh ấy không đạt được nghìn tỷ. Từ đó đi tìm cách để vượt qua rào cản ấy, và anh ấy đã tự nhận biết được mình phải làm gì thông qua một vài câu hỏi.
Để doanh nghiệp đạt được sự giàu có đến nghìn tỷ thì anh ấy phải trở thành nhà lãnh đạo với văn hóa kỷ luật thép để mọi việc trong công ty đi theo đúng qũy đạo.
Và quan trọng nhất đó là phát triển con người, con người đi trước công việc theo sau. Khi đội ngũ nhân sự của mình đủ lớn thì họ giải quyết được những vấn đề lớn của thị trường mà không bên nào làm được. Đó mới thực sự là con đường làm giàu bền vững.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét