Thứ Tư, 12 tháng 8, 2020

Đời doanh nhân...

 Đời doanh nhân...


Một đời doanh nhân đắng cay và thăng trầm

Một đời sóng gió lái con thuyền đi tới

Một đời người lính chiến chinh thương trường

Một đời nghệ sĩ khát khao kiếm tìm

Đồng tiền biến hình có đây mà trắng tay


Thuyền không lớn sao vội ra khơi

Chí không cao sao cùng thế giới

Dân không giàu sao mà nước mạnh

Lòng không bền sao làm doanh nhân

Bao nhiêu năm để có một ngày

Hạnh phúc nhìn cơ đồ hôm nay

Bao nhiêu năm cạn chén rượu này

Chợt thấy mình tóc bạc không hay...

...

(Lời bài hát: Đời doanh nhân)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét