Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2020

"Tôi biết rồi"

 "Tôi biết rồi" là công thức của sự thất bại. Nó đã ngăn cản chúng ta tiếp thu thêm tri thức mới.

Bạn chẳng nhận được thêm điều gì nếu chúng ta luôn học cái gì đó với tâm thế là người biết rồi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét