Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020

KHÔNG CÓ TIỀN CŨNG ĐỪNG THIẾU ĐẠO ĐỨC!

 KHÔNG CÓ TIỀN CŨNG ĐỪNG THIẾU ĐẠO ĐỨC!


Có tiền thì làm việc thuận lợi hơn, không có tiền không hẳn không làm được việc gì.


Có tiền thì dễ mua niềm vui, không có tiền không hẳn là không có được bình an.


Khi có tiền, chúng ta nên nhớ về cuộc sống không có tiền trước đây để càng nỗ lực phấn đấu.


Khi không có tiền, chúng ta nên nghĩ về cuộc sống có tiền để tạo động lực vươn lên.


Khi có tiền thì có nhiều thứ, nhưng đừng quên mất phẩm chất tốt đẹp của bản thân.


Khi không có tiền thì thiếu nhiều thứ, nhưng đừng thiếu đạo đức.


Không có tiền có thể làm ra tiền, nhưng không có đạo đức thì sẽ đánh mất một cuộc đời.


Người không có đạo đức là người tự phong tỏa lối đi của chính mình.


Nguồn: Trích sách "Trao Gửi Nhân Duyên"

----------------------


0 nhận xét:

Đăng nhận xét