Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2020

CODESYS 3.5.12.10

 

Mã sản phẩm Phiên bản 3.5.12.10

CODESYS 3.5.12.10

Phần mềm lập trình PLC

Số đặt hàng:  SW_CODESYS_3_5_12_10
    • Phiên bản CODESYS 3.5.12.10 (SP12 Patch1)
    • Để lập trình các cổng lập trình BL20 / BL67 BLxx-PG-EN-V3 (từ phiên bản phần sụn 1.1.5.0), thiết bị điều hành TX500 HMI / PLC và IP67 PLC TBEN-Lx-PLC-1x (từ phiên bản phần sụn 1.1.4.0)
    • Có sẵn miễn phí cùng với phần cứng TURCK

0 nhận xét:

Đăng nhận xét