Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2020

HƯỚNG DẪN TẠO VÀ SỬ DỤNG FILE GHOST .TIBX BẰNG PHẦN MỀM ACRONIS TRUE IMAGE 2021 CHUẨN UEFI

 

HƯỚNG DẪN TẠO VÀ SỬ DỤNG FILE GHOST .TIBX BẰNG PHẦN MỀM ACRONIS TRUE IMAGE 2021 CHUẨN UEFI

* YÊU CẦU CHUẨN BỊ

  • Cách 1: Sử dụng USB Boot vào WinPE sẽ có phần mềm sẵn (Nếu chưa có tạo USB Boot “TẠI ĐÂY“)
  • Cách 2: Nếu máy vẫn đang hoạt động thì tải phần mềm “TẠI ĐÂY

* HƯỚNG DẪN TẠO GHOST FILE .Tibx

Bước 1: Click vào “Change source” để ra chọn phân vùng

Bước 2: Click vào “Disks and Partitions”

Bước 3: Chọn phân vùng muốn Backup, Các bạn nhớ chọn vùng Windows và UEFI luôn => Click OK

Bước 4: Click vào “Select destination” chọn nơi lưu file Backup

Mình sẽ chọn lưu vào USB

Bước 4: Click “Back up now” để tiến hành Backup

Phần mềm đang tiến hành Backup

* HƯỚNG DẪN BUNG GHOST FILE .Tibx


https://drive.google.com/file/d/1SwFSMt2428qSBqtN0DSyAMCIrPi0VHvl/view
https://drive.google.com/u/0/uc?id=1SwFSMt2428qSBqtN0DSyAMCIrPi0VHvl&export=download


0 nhận xét:

Đăng nhận xét