Thứ Ba, 22 tháng 12, 2020

40 PHÍM TẮT CƠ BẢN TRONG EXCEL AI CŨNG PHẢI BIẾT

 40 PHÍM TẮT CƠ BẢN TRONG EXCEL AI CŨNG PHẢI BIẾT

ĐIỀU HƯỚNG (NAVIGATION)
Những phím tắt đơn giản này giúp bạn di chuyển giữa các workbooks, sheets, hàng và cột.
1. Shift + Enter (PC and Mac) = Di chuyển giữa các lựa chọn
2. CTRL + ↑ (PC); Command + ↑ (Mac) = Nhảy tới đầu cột
3. CTRL + ↓ (PC); Command + ↓ (Mac) = Nhảy tới cuối cột
4. CTRL + . (PC and Mac) = Nhảy tới góc của ô đã chọn (Chú ý: xoay tới góc khác bằng cách lặp lại động tác này)
5. CTRL + w (PC); Command + W (Mac) = Đóng cửa sổ workbook đang hoạt động
6. CTRL + Shift + F6 (PC); Command + Shift + F6 (Mac) = Chuyển tới cửa số workbook trước đó
7. CTRL + Tab (Chỉ dùng cho Mac) = Chuyển tới cửa sổ workbook tiếp theo
8. CTRL + Shift + Tab (Chỉ dùng cho Mac) =Chuyển tới worksheet vừa mở (Mac)
9. F11 (PC và Mac) = Lập chart sheet mới
10. Shift + F11 (PC and Mac) = Thêm vào một sheet mới
11. CTRL + y (PC); Command + Y (Mac) = Lặp lại hành động cuối cùng
12. CTRL + d (PC and Mac) = Sao chép thông tin từ ô bên trên ô đã chọn xuống ô đã chọn
13. CTRL + r (PC and Mac) = Sao chép thông tin từ ô bên trái ô đã chọn về ô đã chọn
ĐỊNH DẠNG (FORMATTING)
Định dạng trong excel có thể rất khó nếu bạn không biết mình đang làm gì. Dưới đây là một vài phím tắt có thể giúp bạn dễ dàng định dạng lại các ô hơn.
14. CTRL + F (PC); Command + F (Mac) = Tìm và thay thế dữ liệu
15. CTRL + Shift + % (PC và Mac) = Hiển thị dữ liệu dưới dạng %
16. CTRL + Shift + $ (PC và Mac) =Hiển thị dữ liệu dưới dạng tiền tệ (Chú ý: Thay thế kí hiệu $ bằng kí hiệu tiền của nước bạn)
17. CTRL + Shift + ~ (PC và Mac) = Hiển thị giá trị bằng mẫu số chung
18. CTRL + Shift + & (PC); Command + Option + 0 (Mac) = Tạo viền cho ô đã chọn
19. Đây là CTRL + 2 (PC); Command + b (Mac) = Áp dụng hoặc loại bỏ chữ được bôi đậm
20. CTRL + 3 (PC); Command + i (Mac) = Áp dụng hoặc loại bỏ chữ in nghiêng
21. CTRL + 9 (PC and Mac) = Ẩn hàng đã chọn
22. CTRL + Shift + ( (PC and Mac) = Bỏ ẩn hàng đã chọn
23. CTRL + 0 (PC and Mac) = Ẩn cột đã chọn
24. CTRL + Shift + ) (PC and Mac) = Bỏ ẩn cột đã chọn
25. CTRL + ; (PC and Mac) = Chèn ngày tháng
26. CTRL + Shift + : (PC); Command + ; (Mac) = Điền thời gian thực
27. CTRL + k (PC); Command + k (Mac) = Chèn hyperlink
CHỌN HÀNG VÀ CỘT
Hãy lưu lại cho bản thân cách kéo, chọn cột hoặc chọn hàng bằng các thủ thuật phím tắt.
28. Shift + ↑ [hoặc] Shift + ↓ (PC and Mac) = Mở rộng ô đã chọn thêm 1 ô bằng mũi tên lên (↑) hoặc xuống (↓)
29. CTRL + Shift + Arrow Key (PC); Command + Shift + Arrow Key (Mac) = Mở rộng ô đã chọn tới ô trống cuối cùng
30. CTRL + [spacebar] (PC and Mac) = Chọn tất cả các cột
31. Shift + [spacebar] (PC and Mac) = Chọn tất cả các hàng
32. CTRL + a (PC); Command + a (Mac) = Chọn cả sheet
33. Alt + ; (PC); Command + Shift + z (Mac) = Chỉ chọn những ô nhìn thấy được trong lựa chọn
CÔNG THỨC
Công thức là một phần vô cùng lớn trong bộ công cụ Excel dành cho Marketer. Đây là một vài phím tắt giúp bạn trở thành một người giỏi công thức.
= (Ví dụ: nhấn dấu “=”, trên cả PC và Mac) = Bắt đầu công thức (Ví dụ: "=A4+A5")
Alt + (PC); Command + Shift + t (Mac) = Điền công thức AutoSum
F2 (PC); CTRL + u (Mac) = Chỉnh sửa những ô đang hoạt động
CTRL + a (PC and Mac) = Trình bày cả công thức sau khi bạn đánh một tên hàm có giá trị trong bộ công thức
MỘT SỐ CÔNG THỨC KHÁC
Dưới đây là một vài công thức phím tắt giúp bạn tiết kiệm thời gian.
F7 (PC and Mac) = Kiểm tra lỗi ngữ pháp và chính tả
Shift + F2 (PC and Mac) = Thêm vào một bình luận
hình ảnh các ô có lề trái nhưng không có lề phải:
Nguồn: Sưu tầm
Ảnh: Sưu tầm Internet
-------------

0 nhận xét:

Đăng nhận xét