Thứ Năm, 17 tháng 12, 2020

Phần mềm EPLAN P8 và hướng dẫn sử dụng

 https://drive.google.com/u/0/uc?id=1cCLOB6eJZjMCNxh7YhwFPCfLL_tOgeYv&export=download


EPLAN Electric P8 cung cấp khả năng không giới hạn để thiết kế, phác thảo, phát triển tài liệu dự án và quản lý các dự án tự động hóa. Xây dựng tài liệu tự động là một cách tiếp cận tích hợp để có được tài liệu toàn diện và các giai đoạn tiếp theo của dự án theo quy trình rõ ràng, như sản xuất, lắp đặt, khởi động và bảo trì. Dữ liệu kỹ thuật của tất cả các phần của dự án có thể dễ dàng được chuyển qua các giao diện với CAE-class software (tính toán, lựa chọn thiết bị tự động, v.v.). Điều này đảm bảo tính nhất quán và tích hợp trong toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm.

Giới thiệu phần mềm


Yêu cầu hệ thống

  • Chỉ hỗ trợ windows 64bit
  • Microsoft Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10.


Tải về phần mềm EPLAN Electric P8 full crack active mới nhất


Hướng dẫn cài đặt crack EPLAN Electric P8

1) Cài đặt Microsoft .NET Framework v4.5.2 .
2) Khởi động lại máy tính.
3) Vô hiệu hóa hoàn toàn "Windows Defender" và "User Account Control (UAC)" .
4) Chuyển đến thư mục Install và cài đặt chương trình "setup.exe".
5) Mở thư mục Crack và sao chép tệp SN-U10066.EGF vào thư mục C:\User\Public\Eplan\Common
6) Cài đặt chương trình HASPUserSetup_1 (run with Administrator) .
7) Chạy chương trình bẻ khóa EPLAN 2.1-2.7 X64 (run with Administrator) .
8) Lần lượt, khởi chạy EPLAN 2.7 (1).reg và EPLAN 2.7 (2).reg  .
9) Chuyển đến thư mục Crack\Multikey và sao chép 3 tệp vào thư mục C:\Windows\System32
10) Sao chép tệp version.dll sang C:\Program Files\EPLAN\Platform\2.7.3\Bin
11) Cài đặt chương trình HASPUserSetup_2 (run with Administrator) .
12) Khởi động lại máy tính.
13) Chuyển đến "Device Manager" tìm "Unknown device" - Chọn "Update drivers" - "Search manually" và tìm đến thư mục C:\Windows\System32, sau khi drivers được cài đặt, một devices có tên "Virtual USB MultiKey" sẽ xuất hiện .
14) Khởi chạy chương trình EPLAN Electric P8 và sau khi bắt đầu, bỏ chọn hộp "Show all" , chọn phiên bản và nhấp OK và chương trình bắt đầu.0 nhận xét:

Đăng nhận xét