Thứ Tư, 16 tháng 12, 2020

plc shneider

TSX P572634

Nguồn của PLC này dùng 24VDC thế nên có thể tiến hành thực hiện đấu nối. Hiện tại PLC kia có nhiều DI quá nên vứt đi.

Có thể tiến hành tháo rời để lấy DO là tốt hơn

phần mềm lưu lại ko thì sau này ko thể lưu được

vấn đề cáp lập trình nữa xem có hỗ trợ hay ko mà thôi

Đấu nối tải ngoài bắt buộc dùng rơ le ngoài để bảo vệ cho PLC

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=35011052_K01_001_06.pdf&p_Doc_Ref=35011052K01000

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=35011052_K01_001_06.pdf&p_Doc_Ref=35011052K01000

http://www.guilleviniag.com/downloads/Products/Schneider/Premium/Premium%20Processors%20Implementation%20Manual.pdf

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=35006706_K02_000_06.pdf&p_Doc_Ref=35006706K02000

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=35010594_K01_000_10.pdf&p_Doc_Ref=35010594K01000download ơhaanf mềm

https://drive.google.com/drive/folders/1jkWkB9abVq6mQBruFBMGx4W58pL0gvqS0 nhận xét:

Đăng nhận xét