Thứ Tư, 2 tháng 12, 2020

scd

 có vẻ như bạn đang trực tiếp cố gắng tải lên tệp scd trong IECUploader. nó sẽ không làm việc. nếu bạn muốn thêm một rơ le mới vào dự án đã có, thì bạn phải thực hiện một chút công việc trong CET. mở dự án previos của bạn trong CET, sau đó tạo một máy chủ OPC Mới (xem hình 1) & nhập tệp scd mới của bạn tại đây (hãy nhớ IEC61850 DA Server Instant), sau đó bạn phải tạo một máy chủ opc mới trong kiểm soát strucuture (hình 2). ở đó bạn cố gắng nhập tệp scd của mình cho chuyển tiếp mới. nó sẽ hoạt động.

Vui lòng kiểm tra xem bạn đã làm theo các bước dưới đây chưa:

1. IEC61850_OPC_Server -> Thuộc tính -> Đặt AE prog ID, DA Prog ID, Instance Number và Report Control Identity
2. Nhấp chuột phải vào IEC61850_OPC_Server -> Nhấp vào SCL Import
3. Trong SCL Import - Chọn tệp SCD - chờ tải
4. Trong Máy chủ OPC đã chọn, chọn máy chủ OPC trong menu thả xuống.
5. Bây giờ Nút Nhập sẽ được bật.
6. Bây giờ bạn có thể nhập SCD trong CET

0 nhận xét:

Đăng nhận xét