Thứ Năm, 10 tháng 12, 2020

Tập trung

 "Chìa khóa thành công là tập trung lý trí của chúng ta vào những điều chúng ta muốn chứ không phải những điều chúng ta sợ" 


Muốn thành công bạn cần phải tin tưởng vào bản thân, tập trung hết sứ lực vào những việc mình đang làm và kiên trì làm nó đến cùng. Cho dù kết quả có tốt hay không tốt như kỳ vọng thì bạn cũng đã thành công. Thành công với chính con người bạn, với những mục tiêu bạn đề ra. Và đây chính là "chìa khóa" mở ra nhiều thành công tiếp theo. 0 nhận xét:

Đăng nhận xét