Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2020

VIẾT KẾ HOẠCH KINH DOANH NGẮN GỌN.

 VIẾT KẾ HOẠCH KINH DOANH NGẮN GỌN.

Tại sao phải viết ra một bản kế hoạch kinh doanh (KHKD) và phải viết như thế nào?
Tôi xin trả lời bạn như sau:
Bản KHKD sẽ giúp bạn kêu gọi vốn, kêu gọi hợp tác đầu tư hoặc muốn đạt được những mục đích khác hoặc có kết quả tốt hơn trong kinh doanh hoặc thực thi 1 kế hoạch kinh doanh của riêng bạn. Bản KHKD sẽ mô tả cái gì sẽ được xây dựng, nó sẽ được làm như thế nào, bởi ai và những kết quả sẽ được đánh giá ra sao. Phải viết thật ngắn gọn. Bản KHKD phải cho thấy được TẦM NHÌN- SỨ MỆNH- MỤC TIÊU- CHIẾN LƯỢC- KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG.
- TẦM NHÌN: Bạn đang gây dựng điều gì? (Mô tả tầm nhìn về hoạt động kinh doanh của bạn chỉ bằng 1 câu thôi nhé)
- SỨ MỆNH: Tại sao công việc này tồn tại? (Xác định bạn phục vụ ai và bạn sẽ làm gì để phục vụ họ? chỉ bằng 8 chữ hoặc ít hơn)
- MỤC TIÊU: Bạn dự đoán được những kết quả nào? (Xác định được thế nào là thành công. Nó có thể đánh giá, thể hiện bằng biểu đồ và có thể đạt được hay không?)
- CHIẾN LƯỢC: Bạn sẽ tổ chức thực hiện công việc này như thế nào? (Xây dựng những chiến lược trọng tâm, định hướng hoạt động kinh doanh để doanh nghiệp, cty của bạn phát triển trong thời gian từ 3 - 5 năm)
- KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG: Công việc cần làm là gì? (Xác định và lựa chọn đâu là những việc quan trọng cần phải ưu tiên làm ngay để có thể thực hiện được những chiến lược của bạn đã đề ra, tất cả đều phải có thời gian hoàn thành)
Đó là tóm tắt để giúp bạn có một bản kế hoạch kinh doanh hoàn hảo nếu không mọi việc sẽ rối bù lên nó khiến bận cực kì bận rộn và không thể sáng suốt ra quyết định.
Bạn phải đơn giản hóa khiến những điều phức tạp trở nên đơn giản và sau đó bạn sẽ thực hiện một cách dễ dàng.
Với từng nghề nghiệp chuyên môn cụ thể, xin hãy để lại cmt cho các cao nhân trong Page nhé.
Chúc mọi người thành công trong công việc của mình!
Theo Dung Mai
---------------------
👉 Thành công không dựa vào bằng cấp mà dựa vào kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng mềm Nếu bạn chưa có kinh nghiệm nhiều thì Kỹ năng Giao tiếp sẽ là bí quyết để thăng tiến. Chuông kêu thử tiếng, người khôn thử lời. Giao tiếp kém đụng đâu hỏng đó - giao tiếp khéo có cả thiên hạ. Đừng để giao tiếp kém cản trở thành công của bạn!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét