Thứ Tư, 27 tháng 1, 2021

Cha mẹ mình nghèo

 Cha mẹ mình nghèo, mình cũng không có điều gì để mà oán thán kêu ca cả. 

Được sinh ra trên đời này đã là một điều vô cùng tuyệt vời rồi. 

Nhưng mình khổ, không có nghĩa là mình phải để con mình khổ. 

Nếu mình không hành động ngay từ bây giờ, thì không còn cơ hội nào cả.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét