Thứ Năm, 28 tháng 1, 2021

Có người nói rằng: "tôi muốn sống trăm năm"

 Có người nói rằng: "tôi muốn sống trăm năm"

Không quan trọng đâu, bạn có thể chết ở tuổi 30 cũng được, tuổi 50 cũng được.

Nhưng những giá trị bạn để lại cho cuộc đời này mới là tồn tại vĩnh cửu.

Nhưng mà giá trị tinh thần mà bạn kết tinh cho cuộc đời con người khác mới là vĩnh cửu.

Cho nên, hãy mạnh mẽ chia sẻ tất cả những gì bạn biết cho thế giới ở ngoài kia.

Đấy mới là những thứ mà bạn thực sự có thể tạo ra và để lại cho cuộc đời này.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét