Thứ Năm, 28 tháng 1, 2021

Cùng một sự việc diễn ra nếu

 Cùng một sự việc diễn ra nếu bạn nhìn nhận sự việc ấy với lăng kính bi quan thì bạn sẽ cảm thấy đau khổ.

Nhưng nếu bạn tiếp nhận nó với một góc nhìn lạc quan thì cuộc sống của bạn sẽ trở nên hạnh phúc.

Trong cuộc sống này có quá nhiều nỗi đau, nếu lỡ may ai đó ném những thứ rác rưởi vào bạn.

Hãy bình tĩnh và nở với họ một nụ cười.

Bạn sẽ thay đổi được cả thế giới này!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét