Thứ Tư, 27 tháng 1, 2021

Để mà bắn trúng được đích thì bạn phải bắn trượt rất nhiều lần.

 Để mà bắn trúng được đích thì bạn phải bắn trượt rất nhiều lần.

Để mà thành công thì bạn phải trải qua những thất bại.

Để mà đứng lên được thì bạn phải vấp ngã chứ.

Làm gì có chuyện thành công ngay từ đầu.


Nên muốn thành công nhất định bạn phải luyện tập, rèn luyện bản thân mỗi ngày và gia tăng những trải nghiệm để có những bài học thành công.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét