Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

Kết nối kepware OPC sever và tia portal

 https://youtu.be/zHNjuBWpGWc

Kết nối Scada citect và tia portal plc simens

https://youtu.be/xuAneUr0lpQ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét