Thứ Hai, 11 tháng 1, 2021

Kết nối và ghép các con PLC lại với nhau

 Tiến Đạt thông thường phần mềm SCADA đó lập trình bằng C# WPF hoặc Windows Form, thì cả 4 con đó đều có vai trò độc lập, không con làm nào chủ. Còn cách kết nối lấy tín hiệu ra của con này làm tín hiệu vào của con kia thì phải có 1 con làm chủ để đẩy tín hiệu điều khiển cho 3 con còn lại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét