Thứ Hai, 18 tháng 1, 2021

MUỐN BỚT VẤT VẢ HÃY LÀM VIỆC MỘT CÁCH THÔNG MINH!

 MUỐN BỚT VẤT VẢ HÃY LÀM VIỆC MỘT CÁCH THÔNG MINH!

(y)
Không một doanh nhân nào có thể điều khiển mặt trời hay thêm giờ vào một ngày của họ, nhưng 6 cách dưới đây sẽ giúp bạn nâng cao hiệu suất và làm việc hiệu quả hơn:
1. Luật Parkinson: "Nếu bạn chờ đến phút cuối cùng thì tất cả sẽ hoàn thành trong phút cuối đó"- đặt ra một deadline ngắn hơn cho một công việc, đặt lịch họp sớm hơn bình thường. Tìm đúng điểm nhạy cảm trong lịch trình làm việc và biến bản thân công việc trở nên thúc bách hơn, đó là một công thức khá liều lĩnh.
2. Tìm kiếm dòng chảy tập trung của bạn.
3. Làm từng việc một.
4. Luật 2 phút: Những người có năng suất làm việc cao nhất lợi dụng những khoảng thời gian ngắn xuất hiện trong ngày. Chuẩn bị sẵn trong đầu những nhiệm vụ 2- phút như dọn dẹp file máy tính, kiểm tra lịch làm việc, chấp nhận một lời mời… Hoàn thành những nhiệm vụ nhỏ để chuẩn bị tập trung cho những nhiệm vụ và công việc lớn hơn.
5. Làm việc với đồng hồ sinh học: Hãy ghi nhớ ba thời điểm vàng : phân tích buổi sáng, sáng tạo sau trưa và vận động tầm chiều.
6. Tỷ lệ 90/20: Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng não bộ chúng ta có thể tập trung cao nhất trong 90 phút và cần khoảng 20 phút để nghỉ ngơi. Có nghỉ ngơi, có hiệu quả.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét