Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

Plc omron và citect

 sao 2 tuần thất bại giửa plc omron CS1G VÀ VIJEO CITET7.1 CUỐI CÙNG MÌNH CỦNG TÌM ĐƯỢC CÁCH ĐỂ THÀNH CÔNG và bây giờ mọi việc ok.mình mới rút ra kinh nghiệm khi sử dụng citect 7.1 và vijeo citect 7.1 khi kết nối với plc omron qua cáp rs232

không phải lúc nào chạy Express I/O Dvice setup để thiết lập phần cứng kết nối citect 7.1 và plc mặc dù chọn đúng driver plc và kiểu truyền thông nhưng dẩn thất bại ,nhưng với citect 7.1 với plc omron phải sửa lại nhiều mục khác trong I/O Dcive,PORTS,BOARDS mọi việc mới em được

ví vụ trong  citect nó nói là plc omron dòng CS ,CJ kết nối qua cáp r232 là chọn CJ,CS serial và tốc độ mặt định là 9600
nhưng nếu làm đúng như vậy thì khi thiết lập xong xem lại phần I/O Device thì giao thức protocol là omfins3 ,và phần port thì tốc độ truyền là 9600 quá đúng so với và  hướng dẩn .nhưng khi chạy là không kết nối được.cách vượt qua là sừa lại omfins3 thành omron và 9600 thành 19200 và cấu hình cho plc omron lại tốc độ cổng là 19200 là kết nối 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét