Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

STEP 7 MicroWin

 STEP 7 MicroWin là phần mềm lập trình PLC S7-200 của hãng Siemens. Phần mềm còn cho phép kết nối giữa PLC và các module truyền thông EM241, module điều khiển vị trí EM253, màn hình TD200…

Để lập trình và truyền thông với S7-200, các bạn cần phải có một trong các cách kết nối sau:
·        Dùng cáp PC/PPI Cable USB kết nối với S7-200 qua cổng USB.
·        Dùng cáp PC/PPI Cable kết nối với S7-200 qua cổng RS232. Với loại này, các bạn cần phải có cổng COM hoặc dây chuyển đổi COM sang USB.
·        Dùng cáp PC/MPI: giá cáp này thường rất đắt nên chỉ dùng cho S7-300, 400. Với PLC S7-200, các bạn dùng PPI là ổn rồi.
Với phiên bản 4.0 SP9 này, các bạn có thể cài đặt trên window 7 64b hoặc Window 10 64b một cách dễ dàng.

Link Download: 

MicroWin V4.0 SP9 Full:
S7 200 Micro Win

Mô phỏng PLC S7-200 simulink: 

S7 200 Simulink

Mô phỏng SCADA cho PLC S7-200:
Các bạn chọn 1 trong 2 là được:
Bản Việt hóa: 

Bản Tiếng Anh: 

https://drive.google.com/file/d/1nSQj85PA6bsD7eCMXZW4zQutHhm91gK6/view

https://drive.google.com/file/d/1nSQj85PA6bsD7eCMXZW4zQutHhm91gK6/view
https://drive.google.com/file/d/1FylvgvLVwTWPuP1Jr9kcCfsCP7vKrYy1/view
pass itudong.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét