Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2021

Tất cả các cuộc hôn nhân

 Tất cả các cuộc hôn nhân bắt đầu với những cãi vã nhỏ hay lớn hơn thì đều là chia ly thì đều xuất phát từ việc một trong hai phía đòi hỏi phía bên kia phải đáp ứng nhu cầu của mình.

Nhưng nếu có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thực sự đó là đáp ứng điều kiện của bên kia vô điều kiện.
Không cần phải đòi hỏi hay nhận lại điều gì từ bên kia.
Hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản

0 nhận xét:

Đăng nhận xét