Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2021

THÔNG BÁO: KHÓA HỌC ĐÀO TẠO CÁC PHẦN MỀM GE:

THÔNG BÁO: KHÓA HỌC ĐÀO TẠO CÁC PHẦN MỀM GE:
1. GE Proficy iFIX SCADA
Đơn giản 2. GE Proficy
Phiên bản máy nghề GE 3.
4. GE Proficy Web HMI
Hình thức đào tạo:
- Offline: Tổ chức tại văn phòng
Địa điểm: Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Có thể ghép lớp nên anh em đăng ký inbox để biết thông tin chi tiết nhé.
- Online: Thông qua Skype/Zalo/ Teamviewer
Đào tạo Scada iFIX.
- Hiểu được sự giao tiếp giữa máy chủ iFIX SCADA và iFIX iClient.
- Cấu hình các hạch iFIX bằng hệ thống Cấu hình Utility.
- Cấu hình I / O Lái xe để giao tiếp với iFIX.
- Tạo và chỉnh sửa thẻ Cơ sở dữ liệu Quy trình chuẩn.
- Tạo màn hình đồ họa (hình ảnh) sử dụng nhiều loại vật và hình ảnh.
- Thiết kế và xây dựng chiến lược định hướng hình anh.
- Tạo các kịch bản cơ bản bằng Visual Basic cho Ứng dụng (VBA).
- Cấu hình báo động và tạo màn hình để giám sát và công nhận báo động.
- Sử dụng xu hướng để giám sát cả dữ liệu lịch sử và thời gian thực.
- Thiết kế và xây dựng chiến lược an ninh toàn hệ thống.
- Sử dụng nhiều tiện ích iFIX và các lựa chọn hành chính hệ thống để khắc phục lỗi dự án hoặc hệ thống xử lý lỗi.
Giới thiệu về iFIX
Nghiên cứu các tính năng cơ bản và kiến trúc của phần mềm iFIX.
Tiện ích Cấu hình Hệ thống
Cấu hình một nút iFIX, bao gồm mạng lưới, nhiệm vụ và dịch vụ báo động.
I / O Lái xe
Cài đặt, cấu hình, và giám sát I / O Lái xe, đặc biệt là các máy chủ OPC v7.
Giới thiệu về Quản lý Cơ sở dữ liệu
Sử dụng Quản lý Cơ sở dữ liệu để nhanh chóng xây dựng Cơ sở dữ liệu Quy trình.
Thẻ cơ sở dữ liệu kỹ thuật số
Sử dụng Quản lý Cơ sở dữ liệu để tạo thẻ đầu vào kỹ thuật số và đầu ra kỹ thuật sợ.
Thẻ cơ sở dữ liệu Analog
Sử dụng Quản lý Cơ sở dữ liệu để tạo thẻ đầu vào Analog và Analog.
Giới thiệu về nơi làm việc
Bắt đầu với định hướng cho nơi làm việc, tài liệu hình ảnh và công cụ phát triển của iFIX.
Các đối tượng đồ họa
Bắt đầu xây dựng hiển thị bằng liên kết, hình dạng, thuốc nổ và các công cụ đồ họa khác.
Nhập dữ liệu và kiểm soát
Tạo các kiểm soát tương tác của người dùng trong hiển thị.
Globals
Tạo ra các biến tấu và bàn ghế toàn cầu.
Phim hoạt hình
Tạo khối lượng trực quan và làm giàu thông tin giao hàng bằng cách liên kết các đối tượng với dữ liệu thời gian thực.
Kịch bản với VBA
Sử dụng Hình ảnh cơ bản cho Ứng dụng để kéo dài chức năng hình anh.
Lưu trữ dữ liệu
Lưu trữ dữ liệu sử dụng một người sử dụng.
Hình ảnh hướng dẫn
Tạo chiến lược định hướng hình anh.
Xu hướng
Tạo hình để theo dõi dữ liệu lịch sử và thời gian thực.
Các nhóm gắn thẻ
Sử dụng nhóm Tag để phát triển tối ưu hóa.
Đáng báo động
Xây dựng hiển thị để theo dõi thông tin báo động.
Khắc phục sự cố
Sử dụng iFIX và các tiện ích hệ điều hành để khắc phục các yếu tố ứng dụng.
An ninh an toàn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét