Thứ Năm, 4 tháng 2, 2021

Tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc đời này phản chiếu chính xác con người của chúng ta.

 Tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc đời này phản chiếu chính xác con người của chúng ta.

Sự hỗn loạn trong công việc kinh doanh của bạn, trong cuộc sống của bạn đấy chính là phản chiếu con người của bạn.
Muốn phát triển kinh doanh thì bản thân bạn phải phát triển
Vậy nên đừng cố gắng sửa cái bên ngoài, hãy sửa cái bên trong trước.
Nếu bạn vẫn chưa học được bài học này thì nó lại tiếp tục lặp lại trong cuộc đời của bạn.
Tiếp tục và tiếp tục.
Chúc bạn thành công!
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'MỌI THỨ XUNG QUANH ĐỀU LÀ PHẢN CHIẾU CON NGƯỜI CỦA BẠN LONG.UN'

0 nhận xét:

Đăng nhận xét