Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2021

Tìm hiểu về vùng nhớ dữ liệu trên plc Siemens s7-1200

 Bài viết này thuộc khóa học lập trình plc Siemens online miễn phí, mời các bạn tham khảo chi tiết tại:

khóa học lập trình plc siemens s7-1200 online miễn phí

Giới thiệu cơ bản vùng nhớ dữ liệu trên plc siemens s7-1200

Về cơ bản thì trên plc siemens s7-1200 vùng nhớ hay dữ liệu được chia làm một số dạng cơ bản:

  • Dạng thứ nhất là vùng nhớ dữ liệu dạng bit: như ngõ vào số(ví dụ I0.0), ngõ ra số( ví dụ Q0.0), bit nhớ đệm nội bộ( ví dụ M0.0)
  • Dạng bộ nhớ dữ liệu thứ 2 là kiểu byte( gồm 8 bit): như QB0 MB0.
  • Dạng bộ nhớ dữ liệu thứ 3 là kiểu word( gồm 2 byte) như ID0 QD0

Phân loại các vùng nhớ dữ liệu trên plc siemens s7-1200

Đây là chi tiết về một số vùng nhớ dữ liệu thường sử dụng trên plc siemens s7-1200 bao gồm mô tả và kiểu dữ liệu thường đuọc sử dụng.

  • Vùng nhớ ngõ vào số I : ghi nhận giá trị vật lý ngõ vào có thể sử dụng dưới dạng bit byte.
  • Vùng nhớ vào ra Q: xuất giá trị ra ngõ ra vật lý, có thể sử dụng dưới dạng bit byte.
  • Vùng nhớ đệm để xử lý chương trình: ký hiệu là M, dùng để tính toán lưu dữ liệu trong quá trình viết chương trình, có thể sử dụng dưới dạng bit, byte và word.
  • AIW và AQW: vùng nhớ lưu trữ giá trị analog ngõ vào và ra của plc.
  • Vùng nhớ timer ký hiệu là T
  • Vùng nhớ counter ký hiệu là C

Vùng nhớ dữ liệu lưu được giá trị khi bị mất điện trên plc siemens s7-1200

Plc của hãng Siemens cũng có tích hợp dạng bộ nhớ lưu được giá trị khi bị mất điện tuy nhiên cấu trúc khác với các dòng plc của hãng Mitsubishi Omron. Những vùng nhớ này sẽ có tính năng lưu được giá trị khi bị mất điện chỉ khi ta kích hoạt tính năng này lên.

Tính năng này trên plc có tên gọi là Retentive có thể dùng cho vùng nhớ M ở dạng byte word hoặc bit. Riêng đối với dạng bit phải cài đặt riêng. Để bật tính năng cho dữ liệu các bạn vào mục PLC tags sau đó chọn Shows all tags muốn ô nhớ nào lưu giá trị khi mất điện thì đánh dấu chọn vào mục Retain.

Vùng nhớ dữ liệu Retentive trên plc siemens s7-1200
Vùng nhớ dữ liệu Retentive trên plc siemens s7-1200

Còn đối với kiểu dữ liệu dạng bit để kích hoạt Retentive lên thì các bạn bấm vào biểu tượng như trong hình đánh dấu đỏ phía trên rồi chọn địa chỉ bắt đầu vào số lượng bit kích hoạt là được.

Lưu ý vùng nhớ retentive trên mỗi plc có dung lượng khác nhau nên nếu thật sự cần thiết thì bạn hãy kích hoạt tính năng này lên tránh sử dụng lung tung đến lúc cần dùng thì lại hết.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét