Thứ Hai, 10 tháng 5, 2021

Hướng dẫn cấu hình phần cứng cho Siemens S7-1200 một cách tự động với TIA Portal

Hướng dẫn cấu hình phần cứng cho Siemens S7-1200 một cách tự động với TIA Portal

Bước 1: Tạo 1 project mới trong TIA Portal với cấu hình phần cứng chưa xác định

- Tạo một Project mới.

- Chọn Configure device để cấu hình PLC

- Chọn loại CPU "unspecified CPU 1200"

Bước 2: Chọn "Detect" để dò thiết bị phần cứng một cách tự động

- Chọn đúng Card mạng đang kết nối với CPU S7-200

- Bấm chọn tìm kiếm để bắt đầu dò tìm PLC đang được kết nối với PC


Bước 3: Thay đổi địa chỉ IP cho CPU SIMATIC S7-1200

- Click vào biểu tượng LAN port để thay đổi địa chi IP

- Thay đổi địa chỉ IP mong muốn ở ô IP address.


Ghi chú !

Hình ảnh và chương trình ví dụ minh họa được thực hiện trên:

- PC chạy hệ điều hành Windows 10, 64 bit.

- PLC Siemens S7-1200 SIMATIC 1214.

- Phần mềm lập trình Siemens TIA Portal V16.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét