Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

KEPServerEX 6.x cập nhật bản vá chứng chỉ gốc phiên bản miễn

  KEPServerv6 Unlimited Time Cracking Patch là một tệp bẻ khóa cho phần mềm cùng tên. KEPServerEX là phần mềm điều khiển từ xa các thiết bị điện tử rất chuyên nghiệp, bằng cách sử dụng bản vá crack này, người dùng có thể crack chứng chỉ root và thời gian sử dụng trở nên vô hạn. Hãy thử ngay!

Bản vá lỗi thời gian không giới hạn KEPServerv6

【Hướng dẫn sử dụng】

 1. Đặt KEPServerEX V5.xV6.x Crack.exe trong thư mục C: \ Program Files \ Kepware \ KEPServerEX * \ (* là 5 hoặc 6)

 2. Chạy KEPServerEX V5.xV6.x Crack.exe và nhấp vào nút CRACK

 3. Xóa KEPServerEX V5.xV6.x Crack.exe

 4. Khởi động lại.

Bản vá lỗi thời gian không giới hạn KEPServerv6

【Các tính năng của phần mềm】

 Bảo mật kết nối OPC:

 Chức năng bảo mật mặc định cho phép người dùng chọn xem máy chủ có tuân thủ các cài đặt bảo mật DCOM trong tiện ích cấu hình DCOM hay không. Khi cài đặt này được bật, người dùng có thể chọn xác thực, khởi động và truy cập các yêu cầu bảo mật thông qua tiện ích cấu hình DCOM. Điều này yêu cầu người dùng chỉ định mức độ bảo mật mà họ muốn đạt được và cũng hạn chế quyền truy cập vào một số người dùng hoặc ứng dụng nhất định.

 Khi cài đặt này bị tắt, máy chủ sẽ ghi đè cài đặt DCOM cho ứng dụng và sẽ không thực hiện bất kỳ xác thực nào đối với các lệnh từ ứng dụng khách. Khi thực hiện bất kỳ thao tác nào thay mặt ứng dụng khách, máy chủ sẽ mô phỏng bảo mật của ứng dụng khách.

 Chế độ xử lý:

 Đặc điểm hoạt động của KEPServerEX là chỉ định cách thức hoạt động của chế độ vận hành máy chủ và sử dụng tài nguyên PC. Nó được sử dụng để chỉ định máy chủ chạy như một dịch vụ hệ thống hay một dịch vụ tương tác.

 KEPServerEX cũng cho phép bạn đặt ưu tiên quy trình của nó và cấp cho máy chủ quyền truy cập ưu tiên vào tài nguyên.

 Hiệp hội bộ xử lý:

 Khi PC chạy trên máy chủ chứa nhiều CPU, tham số này cho phép người dùng chỉ định CPU mà máy chủ chạy.

 Độ phân giải tên máy chủ:

 KEPServerEX cho phép phân giải tên máy chủ, nghĩa là gán bí danh để xác định máy chủ TCP / IP hoặc giao diện của nó. Tên máy chủ được sử dụng trong tất cả các môi trường TCP / IP và người dùng có thể chỉ định tên máy chủ thay vì địa chỉ IP khi sử dụng KEPServerEX V5.

 OPC UA (Kiến trúc hợp nhất):

 KEPServerEX hỗ trợ các kết nối máy khách OPC UA và bộ dữ liệu OPC DA.

 OPC AE (Sự kiện):

 KEPServerEX hiển thị đầy đủ dữ liệu nhật ký sự kiện cho các ứng dụng khách OPC AE. Máy chủ sự kiện hỗ trợ ba loại sự kiện (thông báo, cảnh báo và lỗi) khi nó hoạt động ở chế độ chạy và chế độ dịch vụ. KEPServerEX cũng hỗ trợ ứng dụng khách AE để lọc các sự kiện theo loại sự kiện, mức độ nghiêm trọng, phân loại và khả năng tương thích với OPC.

 Thuộc tính quản lý máy chủ:

 Hệ thống quản lý người dùng của máy chủ kiểm soát những hoạt động mà người dùng có thể thực hiện trong một dự án máy chủ. Hộp thoại thuộc tính người dùng được sử dụng để định cấu hình tên, mật khẩu và đặc quyền của từng tài khoản.

 KEPServerEX v5 Truyền thông và Phần mềm Máy chủ OPC

0 nhận xét:

Đăng nhận xét