Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

OPC DA s

 OPC DA sinh ra để phục vụ trao đổi dữ liệu LOCAL (Tức là OPC Server và OPC Client cùng cài trên một máy). Nhưng thực tiễn thì rất nhiều mô hình lại áp dụng giao thức này trên Network (Tức là OPC Server và OPC Client cài trên 2 máy tính khác nhau). Dĩ nhiên, do bản chất sinh ra chỉ chạy LOCAL nên cũng có khá nhiều hạn chế. Bạn nào muốn dùng giao thức này trên Network thì cứ giải quyết được bài toán khai báo Service DCOM của Windows là xong.

OPC UA là giao thức hiện tại, giải quyết rất nhiều hạn chế mà OPC DA bó tay

0 nhận xét:

Đăng nhận xét