Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

Phần mềm được lập trình trên TIA V14 KEPServerEX 6

Phần mềm được lập trình trên TIA V14 thực hiện với PLC S71200 của siemens. Scada được viết trên nền ngôn ngữ C#, giao thức OPC DA qua phần mềm KEPServerEX 6 Configuration. 

https://drive.google.com/file/d/1lNvzkErnOvP2E801OUdToOleX3Qd5Lvf/view

0 nhận xét:

Đăng nhận xét