Thứ Ba, 15 tháng 6, 2021

Bài tập thực tế cho người mới!

 Bài tập thực tế cho người mới!

-------------------------
Thiết kế hệ thống với yêu cầu:
- Nhấn START: Khởi chạy hệ thống.
- Cảm biến CB S1 kiểm soát bi có trong phễu hay không?
- Xi lanh trên (Top Cylinder) chặn bi để CB S1 nhận bi.
- Khi cảm biến CB S1 nhận bi tác động thì xi lanh trên tác động cho bi rơi xuống. Sau 5 giây xi lanh trên tự động đóng lại.
- Xi lanh dưới (Botton Cylinder) chặn bi để bi dừng ở vị trí CB S2 5 giây. Sau 5 giây xi lanh dưới mở ra cho bi rơi xuống, tiếp sau 3 giây thì đóng xi lanh dưới lại.
- Cảm biến CB S2 sẽ kiểm soát màu bi trắng hay đen:
- Nếu bi màu đen: Xi lanh Pusher tác động 3 giây đẩy viên bi đen ra đường ống bi đen rồi tự động thu về.
- Nếu bi màu trắng: Xi lanh Pusher không tác động.
- Nhấn STOP: Hệ thống dừng lại.
-------------------------
Tham khảo và tải Code PLC - SCADA:

Không có mô tả ảnh.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét