Thứ Hai, 21 tháng 6, 2021

Lệnh phát xung tốc độ cao trong plc Mitsubishi

 

Bộ phát xung tốc độ cao trong plc Mitsubishi để làm gì ?

Khi lập trình một số dự án điện tự động hóa ta gặp một số ứng dụng bắt buộc phải điều khiển thiết bị ngoại vi bằng cách phát xung tốc độ cao với tần số tối đa khoảng 10Khz trở lên như điều khiển động cơ servo, motor step hay biến tần. Vậy làm thế nào để phát ra những loại xung có tốc độ cao này bằng plc ?

=> Rất đơn giản, các bạn chỉ cần chọn loại plc mitsubishi loại ngõ ra transistor( thường có đuôi MT) và có tích hợp chân ngõ ra phát xung tốc độ cao. Thường một số dòng từ FX1S FX1N trở lên đều có tích hợp chân phát xung tốc độ cao này.

Lưu ý trong quá trình sửa chữa máy móc công nghiệp tự động hóa cũ các bạn cũng có thể gặp một số loại plc mitsubishi ngõ ra relay mà có thể phát xung được là do loại này đã được cải tiến phần cứng bên trong.

Tìm hiểu về lệnh phát xung tốc độ cao trong plc Mitsubishi

Lệnh phát xung tốc độ cao PLSY( DPLSY) trong plc Mitsubishi

Lệnh phát xung tốc độ cao plsy trong plc mitsubishi

Trong đó:

 • M0 là tiếp điểm kích hoạt quá trình phát xung, nếu đang phát xung mà M0 chuyển về 0 thì quá trình phát xung dừng lại.
 • Cấu trúc lệnh PLSY( DPLSY) trong plc mitsubishi bao gồm 3 thành tố: thành
 • K1000 thứ nhất ( có thể sử dụng vùng nhớ D hoặc giá trị số) đây là tần số sẽ phát xung ở đây giá trị K1000 có nghĩa là 1000hz(1Khz) tương ứng với phát xung với tốc độ 1000 xung/giây.
 • K1000 thứ hai quy định số xung sẽ phát, có thể sử dụng vùng nhớ D hoặc nhập trực tiếp giá trị.
 • Y000 quy định chân sẽ phát xung. Lưu ý lại chỉ áp dụng cho những chân có tích hợp ngõ ra xung tốc độ cao, thường là Y0 và Y1.
 • M8029 là cờ hoàn thành việc phát xung, tức có nghĩa là khi lệnh phát xung phát đủ 1000 xung với tần số 1Khz thì cờ này sẽ chuyển trạng thái từ 0 thành 1.

Ý nghĩa của đoạn chương trình này là khi M0 on lên 1 thì plc sẽ phát 1000 xung ngõ ra với tần số 1Khz và khi phát xung thì reset M0 về 0.

Lệnh phát xung tốc độ cao PLSR( DPLSR) trong plc Mitsubishi

Lệnh phát xung tốc độ cao plsr trong plc mitsubishi

Lệnh này tương tự như lệnh plsy nhưng có thểm thời gian tăng giảm tốc:

 • M0 là tiếp điểm kích hoạt việc phát xung.
 • K1000 là tần số phát xung ở đây có nghĩa là 1000Hz
 • K2000 là số xung sẽ phát, ở đây là phát 2000 xung.
 • K3000 là thời gian tăng giảm tốc cho việc phát xung đơn vị là ms ở đây có nghĩa là 3000ms ứng với 3 giây. Có nghĩa là tần số phát xung sẽ tăng từ 0-1000Hz sau đó giảm từ 1000Hz về 0 nhưng vẫn đảm bảo phát đủ 2000 xung.
 • Y0 ngõ ra phát xung.
 • M8029 cờ ON lên 1 sau khi việc phát xung hoàn thành.

Lưu ý khi sử dụng lệnh này các bạn cần tuân theo nguyên tắc như sau:

 • Thời gian tăng giảm tốc tối đa trong plc mitsubishi là 5 giây tương ứng với giá trị tối đa nhập vào đây là 5000.
 • Gọi thời gian tăng giảm tốc trong lúc phát xung là T, tần số phát xung là H, số xung phát là P, thì chúng phải đảm bảo nguyên tắc như sau:
 • T>45000/H
 • T<818xP/H
 • Khi tăng giảm tốc thì tần số không tăng dạng vô cấp mà tăng theo 10 cấp. Có nghĩa là ví dụ như tăng từ 0-100,000hz thì sẽ tăng theo hình sau:

Giản đồ phát xung thời gian có tăng giảm tốc plc Mitsubishi

Tham khảo sản phẩm: plc mitsubishi cũ giá rẻ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét