Chủ Nhật, 4 tháng 7, 2021

KHAI BÁO SỐ THỰC TRONG PLC MITSUBISHI FX NHƯ THẾ NÀO ? KHAI BÁO SỐ THỰC TRONG PLC MITSUBISHI FX NHƯ THẾ NÀO ?

Khi lập trình Mitsubishi ta quen thuộc với kí hiệu “K” ví dụ khi khai báo Timer , Counter ta có ---(T0 K10) hay ---(C0 K5) vậy kí hiệu “K” là gì ?
- “K” là kí hiệu cho PLC hiểu ta đang khai báo một dữ liệu dạng số nguyên
Ngoài ra ta còn có hai định nữa đó là số thực và mã Hexa
- “E” định dạng số thực
- “H” định dạng mã Hexa
Để hiểu hơn các bạn hãy đọc ví dụ trong hình ảnh bên dưới đây

0 nhận xét:

Đăng nhận xét