Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2021

Sơ đồ kết nối servo Mitsubishi MR-J2S-10A

 

Bản vẽ kết nối của bộ điều khiển AD75P với servo MR-J2S-A

Sơ đồ kết nối tiêu biểu của servo Mitsubishi MR-J2S-A
Sơ đồ kết nối tiêu biểu của servo Mitsubishi MR-J2S-A

Các chân thường dùng:

CN1B:

 • SON (5): servo On
 • EMG (15): dừng khẩn cấp. Khi chân này hở mạch báo lỗi A.E6 ( Servo emergency stop )
 • RES (14): xóa lỗi ( tùy chọn )
 • LSP (16): giới hạn quay chiều thuận khi điều khiển vị trí
 • LSN (17): giới hạn quay chiều nghịch khi điều khiển vị trí
 • SG (10) : chân chung
 • VDD (3)
 • COM (13)
 • ZSP (19) : zero speed (ZSP) / Electromagnetic brake interlock (MBR)
 • ALM (18): báo lỗi

CN1A: Chân điều khiển xung và hướng

 • OPC (11)
 • PP (3)
 • NP (2)

 • PG 9 (13)
 • NG (12)

Chú ý: Note 12
Khi sử dụng nguồn nội thì VDD — Com
Nếu sử dụng nguồn ngoài thì không cần

Kết nối dùng nguồn nội và nguồn ngoài

Minh họa dùng nguồn nội và nguồn ngoài
Minh họa dùng nguồn nội và nguồn ngoài

Sơ đồ kết nối bộ servo MR-J2S-A

Bản vẽ điện kết nối Seervo Mitsubishi MR-J2S-A
Bản vẽ điện kết nối Seervo Mitsubishi MR-J2S-A
Kết nối servo amplifier và servo motor
Kết nối servo amplifier và servo motor

Lưu đồ cài đặt servo

Lưu đồ cài đặt servo MR-J2S-A
Lưu đồ cài đặt servo MR-J2S-A

bài viết liên quan:
1. Xác định số chân jack kết nối servo mitsubishi MR-J2S-A Chi tiết
2. Dùng phần mềm cấu hình servo MR-J2S. Chi tiết
3. PLC điều khiển Servo MR-J2S-A. Chi tiết


0 nhận xét:

Đăng nhận xét