Thứ Hai, 23 tháng 8, 2021

C#

 C# kết nối trực tiếp với plc mitsubishi không dùng phần mềm

mx component

OPC

(Share full Library C#)

Xem full video hướng dẫn tại channel Youtube: CAT SUPPORT


0 nhận xét:

Đăng nhận xét