Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2021

CÁC KHỐI TRONG PLC- S7 1200 VÀ CHỨC NĂNG

 CÁC KHỐI TRONG PLC- S7 1200 VÀ CHỨC NĂNG

☑ 𝗢𝗕 (𝗢𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸)
Là khối hàm tổ chức của PLC, được hệ điều hành gọi theo chu kì và là giao diện giữa chương trình và hệ điều hành.
Các khối hàm OB là khối hàm tổ chức trong PLC S7 1200, gồm một số các khối chinhs các bạn nên tập trung
- Program Cycle OB: Khối vòng quét chương trình được thực hiện khi PLC ở chế độ RUN (ví dụ: OB1)
- Startup OB: Khối khởi động thực hiện 1 lần khi PLC chuyển từ chế độ STOP sang chế độ RUN
- Time delay interrupt: Khối ngắt thời gian trễ thực hiện sau một khoảng thời gian trễ định trước của một sự kiện (khối OB20 )
- Cyclic interrupt: Khối ngắt theo chu kỳ thực hiện cứ sau một khoảng thời gian nhất định (ví dụ: OB30)
- Hardware interrupt: Khối ngắt phần cứng thực hiện khi có sự kiện ngắt đầu vào hoặc ngắt do Bộ đếm tốc độ cao (khối OB40)
- Time error interrupt: Khối ngắt lỗi thời gian thực hiện khi có lỗi về thời gian thực hiện vòng quét của PLC hoặc khi xảy ra lỗi liên quan đến bộ định thời Timer (khối OB80)
- Diagnostic interrupt: Khối ngắt chuẩn đoán thực hiện khi có một số lỗi phía bên ngoài () xảy ra (khối OB82).
☑ 𝗙𝗖 (𝗙𝘂𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸)
Là một khối mã mà thông thường nó thực hiện một sự vận hành đặc trưng trên một hệ thống các giá trị ngõ vào. FC lưu trữ các kết quả của hoạt động này trong vùng nhớ
Một FC có thể được gọi nhiều lần tại các thời điểm khác nhau trong một chương trình . Việc sử dụng này làm đơn giản hóa sự lập trình của các tác vụ.
Một FC không có khối mã dữ liệu (DB) liên quan .FC sử dụng nhóm dữ liệu tạm thời được sử dụng để tính toán. Dữ liệu tạm thời không được lưu lại.
☑ 𝗙𝗕 (𝗙𝘂𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗗𝗮𝘁𝗮 𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸)
Khối hàm FB là một khối mã sử dụng một khối dữ liệu mẫu (DB) cho các thông số và dữ liệu tĩnh của nó. Các FB có bộ nhớ biến được đặt trong khối dữ liệu DB.
☑ 𝗗𝗕 (𝗗𝗮𝘁𝗮 𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸)
Khối dữ liệu ( DB) chương trình để lưu trữ dữ liệu cho các khối mã. Tất cả các khối chương trình đều có thể truy xuất dữ liệu trong một DB toàn cục , nhưng một DB mẫu thì chỉ lưu trữ dữ liệu cho một khối hàm (FB) đăc trưng.
Các dữ liệu được lưu trữ trong một DB sẽ không bị xóa khi thực thi của khối mã có liên quan kết thúc.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét