Thứ Năm, 5 tháng 8, 2021

CÁCH ĐẤU DÂY NGÕ VÀO SỐ CỦA PLC MITSUBIHI

CÁCH ĐẤU DÂY NGÕ VÀO SỐ CỦA PLC MITSUBIHI

ngõ vào PLC Mitsubishi nói riêng và các loại PLC khác nói chung đều có hai cách đấu dây ngõ vào số (Digital Input) kiểu Sink và Source. Đầu vào Digital là các cảm biến, nút bấm, công tắc…Bài viết xin chia sẻ cách đấu dây ngõ vào số của PLC Mitsubishi theo 2 kiểu Sink và Source.

1. Cách đấu dây ngõ vào số của PLC Mitsubishi theo kiểu SINK

Chân SS là chân chung được đấu với nguồn +24VDC

Tại (3) là kiểu đấu thường dùng cho các loại cảm biến ví dụ như cảm biến tiệm cận loại NPN

Tại (4) là kiểu đấu thường dùng cho các loại nút nhấn, chuyển mạch, công tắc hành trình..

Cách Đấu Dây Ngõ Vào Số Của PLC Mitsubishi

2. Cách đấu dây ngõ vào số của PLC Mitsubishi theo kiểu SOURCE

Chân SS là chân chung được đấu với nguồn 0VDC

Tại (2) là kiểu đấu thường dùng cho các loại cảm biến ví dụ như cảm biến tiệm cận loại PNP

Tại (4) là kiểu đấu thường dùng cho các loại nút nhấn, chuyển mạch, công tắc hành trình..

Cách Đấu Dây Ngõ Vào Số Của PLC Mitsubishi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét