Thứ Hai, 16 tháng 8, 2021

Hi all

 Hi all

Hiện e đang sử dụng PLC S7-1214 dc/dc/dc để điều khiển step motor 42mm, 1.3A. Driver e sử dụng là TB6600, em đang config Full step / 0.5A. Nhưng trong quá trình điều khiển thì motor rất nóng mặc dù thời gian chạy tải khoản 1 -2s rồi ngưng. Motor để không tải vẫn nóng rang theo thời gian.
Sơ đồ đấu giây của em giống như hình . Vcc cho driver và xung PTO của plc đều là 24Vdc
Ai biết nguyên nhân nóng motor và cách khắc phục cho e xin thỉnh giáo với ah. Em cảm ơn !!


0 nhận xét:

Đăng nhận xét