Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2021

Modbus Tester

download 

http://www.modbus.pl/download/zxy66/v19/Mtester.zip

Modbus Tester

Trình kiểm tra Modbus

        Modbus Tester       

Sử dụng chương trình này, bạn có thể kiểm tra giao tiếp với modbus nô lệ.

Bạn có thể đọc thanh ghi 4XXXX / 3XXXX, đầu vào 1XXXX, đầu ra 0XXXX.

Bạn có thể ghi các thanh ghi 4XXXX và đầu ra 0XXXX.

Dữ liệu có thể ở nhiều định dạng (hex, bin, int).

Định dạng khung thô cũng có sẵn tại trang gián điệp.

 

 

[Tải xuống MODBUS TESTER]

0 nhận xét:

Đăng nhận xét