Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2021

NẾU NGHĨ BẢN THÂN TẦM THƯỜNG,

 NẾU NGHĨ BẢN THÂN TẦM THƯỜNG, BẠN CHỈ LÀ NGƯỜI TẦM THƯỜNG. NẾU BẠN TIN MÌNH VĨ ĐẠI, NHẤT ĐỊNH BẠN SẼ VĨ ĐẠI!

Niềm tin vào bản thân là một yếu tố quan trọng, bên cạnh sự nỗ lực và trả giá. Nếu bạn còn không thể tin bạn, thì không ai trên đời có thể tin bạn cả.

Ai mà chẳng có mơ ước, thậm chí là những ước mơ lớn, nhưng đừng để nó khiến bạn có cảm giác không thể với tới.

Bạn cũng đừng dừng lại: Đi du lịch vòng quanh thế giới, kiếm nhiều tiền mua một căn nhà, trở thành Doanh Nhân Thành Công, hay bất cứ điều gì đó mà bạn đang khao khát, hãy lấy nó làm động lực và phấn đấu.

Nếu bạn tin rằng mình có thể làm được những việc lớn lao hơn, nếu bạn cảm nhận được đây vẫn chưa phải là giới hạn của bản thân, thì chắc chắn sẽ là như vậy.

Đừng bao giờ nói những câu như:

"Tôi không thể."

"Tôi không dám."

"Tôi sợ lắm."

Khi mắt còn chưa mờ, chân còn chưa chậm, biển rộng trời cao cứ mặc sức vẫy vùng. Bạn cần làm được nhiều hơn thế, bạn nhất định sẽ làm được nhiều hơn thế.

Dù có chuyện gì đi nữa, thì hãy nhớ rằng tin tưởng chính mình thực sự là một điều rất kỳ diệu. Niềm tin với bản thân ấy là tuyệt đối, là sợi chỉ đỏ kết nối bạn tới điều mà bạn muốn, là ánh sáng dẫn lối cho bạn.

Ngày nào bạn còn tin vào chính mình, ngày ấy bạn sẽ chẳng hề sợ hãi khi đối mặt với bão giông.

Tin tưởng bản thân và nỗ lực không ngừng, cuộc đời sẽ trả cho bạn một cái giá xứng đáng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét